Een tunnel ten koste van ons?

In juli heeft de dienst S+V een verkenningsrapport uitgebracht en naar de gemeenteraad gestuurd. Deze verkenning heet ‘Naar een beter stadsklimaat voor de ’s Gravendijkwal/Henegouwerlaan’. In deze verkenning worden zes varianten besproken voor de overkapping van de huidige tunnelbak dan wel ondertunneling van de ’s-Gravendijkwal en de Henegouwerlaan.

Graag nodigen wij, enkele bezorgde bewoners van de Henegouwerlaan, jullie uit voor een bijeenkomst om de door dS+V gepresenteerde varianten door te spreken en als betrokken bewoners onze voorkeur naar de raadscommissie en de gemeenteraad aan te kunnen geven. Actie op korte termijn is nodig omdat een beslissing nog in december wordt genomen.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 11 november om 20.00u. in Dansschool Meyer, Henegouwerlaan 53.
Meld je het liefst aan via e-mail (zodat we ook een mailbestand van bewoners kunnen opbouwen), maar telefonisch kan natuurlijk ook. Ook als je niet kunt komen, stuur dan een mail zodat we je per mail op de hoogte kunnen houden en je het rapport kunnen toemailen.

Achtergrond
De gemeenteraad heeft zich er in twee moties voor uitgesproken dat:

 1. de ’s Gravendijkwal overkapt zou moeten worden, maar ook dat
 2. de mogelijkheid van een ondertunneling van de kruising van de ’s-Gravendijkwal met de Middellandstraat onderzocht moest worden.

De dienst dS+V heeft deze moties uitgewerkt in een verkenning en daarbij 6 varianten aangegeven. Deze varianten zijn vervolgens met elkaar vergeleken op basis van verschillende criteria, zoals:

 • Verkeersafwikkeling (doorgaande en ontsluitende functie)
 • Toekomstbestendigheid (met oog op toekomstige ontwikkelingen)
 • Bijdrage aan oplossing van milieuproblemen (fijnstof, kooldioxide)
 • Verbetering stadsklimaat
 • Behoud bestaande kwaliteiten (bebouwing, bomen, tunneltraverse)
 • Rekening houdend met monumentenstatus tunneltraverse
 • Verbetering verbindingen (tussen Oude Westen en Middelland)
 • Toegevoegde waarde voor de stad
 • Kosten
 • Haalbaarheid en risico’s
 • Faseringsmogelijkheden

Varianten
In de verkenning worden 6 varianten geschetst, nl.
1. Verlenging/overkapping huidige tunnelbakken, gelijkvloerse kruising met Middellandstraat blijft
2. Ondertunneling Middellandstraat zonder uitvoegstroken en:
2a. ongelijkvloerse kruising met Weena (in/uitvoegstroken)
2b. gelijkvloerse kruising met Weena (verwijderen tunnel onder Weena, aanleg groot verkeersplein Weena/Henegouwerlaan)
3. Ondertunneling Middellandstraat mèt uitvoegstroken en:
3a. ongelijkvloerse kruising met Weena (zoals in variant 2a)
3b. gelijkvloerse kruising met Weena (zoals in variant 2b)
4. Eén grote overkapte weg van Rochussenstraat naar Bentinckplein, zonder verbindingen naar Middellandstraat en Weena

De genoemde criteria hanterend, houdt dS+V van deze varianten uiteindelijk 2 voorkeursvarianten over, nl. variant 1 en 2b. Met andere woorden, varianten 2a, 3a, 3b en 4 zijn in het advies van dS+V al bij voorbaat afgevallen.

Onze zorgen zijn (en i.h.b. in geval van keuze voor variant 2b):

 • Er komt een groot gelijkvloers verkeersplein op de kruising Weena/ Beukelsdijk met een capaciteit van 30.000 auto’s per dag, qua grootte vergelijkbaar met het verkeersplein Erasmusbrug/ Maasboulevard
 • Verslechtering luchtkwaliteit a.g.v. vorming van dit verkeersplein
 • Het tunnel-idee wordt gebruikt (misbruikt) om de verkeersstromen te vergroten zonder dat de varianten de leefbaarheid op de Henegouwerlaan/kop Beukelsdijk/Weena verbeteren
 • De geprefereerde varianten leveren vooral veel voordelen voor de ’s-Gravendijkwal, maar geen voordeel, of zelfs nadelen (bijv. waardeda-ling huizen), voor de Henegouwerlaan/kop Beukelsdijk/Weena
 • Bij het afwijzen van de andere varianten wordt van allerlei aannames uitgegaan die boterzacht zijn (bijv. in variant 4 zou het ‘bovengrondse verkeer’ drastisch toenemen, terwijl we nu vrij weinig verkeer op de parallelwegen zien, verwachte toename verkeer a.g.v. opening parkeergarage Kruisplein)
 • Verdere voordelen van een tunnel zoals een natuurlijke verbinding tussen het Oude Westen en Middelland worden niet bewerkstelligd op het grootste gedeelte van de Henegouwerlaan en de kop Beukelsdijk/Weena

KOM NU IN ACTIE VOOR HET TE LAAT IS

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s