Verslag Raadscommissievergadering ESMV – 15 oktober 2009

Thema: overkapping ‘s-Gravendijkswal/Henegouwerlaan.

Op 10 september stond de overkapping van de ‘s-Gravendijkwal/ Henegouwerlaan op de agenda van de raadscommissie-vergadering. Bedoeling van de wethouder met het agendapunt was, om goedkeuring te krijgen van de raad voor de keuze van het college voor variant 2.1c in juli. Ook zou één van de drie moties afgedaan moeten worden, nl. de motie waarin is gevraagd om ondertunneling van de Middellandstraat te onderzoeken. Er was op 10 september onvoldoende tijd om het agendapunt geheel te behandelen. Het tweede deel is besproken in de commissievergadering op 15 oktober.  Verscheidene bewoners hebben deze vergadering bijgewoond. Hieronder volgt hun verslag.

Nadat Hela! in de commissievergadering van 10 september inspreektijd kreeg om de gevolgen van de collegevariant 2.1.c voor de Henegouwerlaan toe te lichten, heeft Judith Bokhove ditmaal vijf minuten spreektijd weten te bemachtigen. Zij sprak namens bewonersgroep Beukelsdijk, st. Goed Wonen G.W. Burgerplein en straatgroep Essenburgsingel, die samen met Hela! een alternatief hebben bedacht: de ‘optimale variant’. Deze variant was voorbesproken met dS+V (het gemeentelijke ingenieursbureau die verschillende varianten in kaart heeft gebracht en doorgerekend), van te voren opgestuurd naar alle raadsleden en wethouder en werd nu door Judith nog eens duidelijk toegelicht.

Nadat de voorzitter applaudiserende bewoners (waaronder 8 Hela!-leden) tot de orde moest roepen, bleek dat haar boodschap goed tot de raadsleden was doorgedrongen. Vrijwel allen namen in de discussie die erop volgde het woord ‘optimale variant’ in de mond en ook de problematiek en de straatnaam Henegouwerlaan werd meer gebezigd, in tegenstelling tot de 10de september, toen alle fracties (buiten Leefbaar Rotterdam) slechts spraken over ’s-Gravendijkwal. Alle partijen stonden open voor onderzoek naar de ‘optimale variant’, maar stuitten op een wethouder Vervat die door hen gedwongen moest worden dit alternatief te overwegen. De wethouder leek de enige te zijn die de ‘optimale variant’ niet had bestudeerd en meende dat het leek op de eerder onderzochte variant vier. Hij herhaalde dat die variant (volledige overkapping) financieel niet haalbaar was.

Vervolgens probeerde de wethouder een belangrijk bezwaar van Hela! van 10 september (flessenhalsproblematiek bij variant 2.1.c)  te weerleggen met de uitspraak dat door dS+V daar al berekeningen op los waren gelaten en dit probleem niet bestaat. Hiermee was voor hem de kous af en wilde hij van de raadsleden horen dat de motie ondertunneling Middellandstraat (=Pastors/Harreman, één van de drie moties aangaande dit thema) afgetikt kon worden. Het algehele besluit zou wat hem betreft dan in de volgende vergadering genomen worden.

De raadsleden lieten zich echter niet zo snel door de wethouder opzij zetten en dwongen af dat hij de optimale variant zou laten onderzoeken door dS+V en dat hij zou aantonen dat met het doorvoeren van variant 2.1c een module-gewijze aanpak de toekomstige volledige overkapping  niet in de weg zou staan. Dit zogenaamde moduleren is tijdens de vergadering van 10 september geïntroduceerd. In de woorden van wethouder Vervat: allen willen een complete tunnel, met de nu beschikbare gelden is dat onmogelijk, laten we nog in deze collegeperiode variant 2.1.c doorvoeren, anders moet het beschikbare budget waarschijnlijk aan financiële crisisdoeleinden worden uitgegeven en hebben we helemaal niks. Oftewel nu variant 2.1.c, het volgende college kan de volgende module aanpakken.

Het bestuur van Hela! is ervan overtuigd dat (een vervolg op) een gefaseerde aanpak na het ondertunnelen van de Middellandstraat op een acceptabele termijn niet reëel is en, belangrijker, dat de gevolgen van de ‘eerste fase’ voor de Henegouwerlaan zeer negatief zijn!

Tijdens het informele nabespreken is er al een eerste contact geweest tussen verschillende bewoners, de wethouder en verschillende fracties. Hela! zal in de komende weken er alles aan doen om de wethouder en de individuele raadsleden nader te informeren over deze gevolgen en over een beter alternatief: de ‘optimale variant’. De thematiek is complex, waardoor het gevaar dat uit onwetendheid en onder tijdsdruk een slechte keuze gemaakt wordt ligt duidelijk op de loer. De ‘optimale variant’ biedt echter ‘licht aan het eind van de tunnel’!

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s