Rapporten

Rapport Gemeente Oktober 2010

Hier kunt u het rapport downloaden van oktober 2010 waarin het geoptimaliseerde plan uitgebreid is beschreven.

___________

Rapport studenten TUD

Vier studenten van de TU Delft hebben in de periode oktober 2009 t/m februari 2010 een onderzoek gedaan, in het kader van hun studie, naar alternatieve (verkeerskundige) oplossingen voor verbetering van de leefbaarheid aan de ‘s-Gravendijkwal en de Henegouwerlaan. In hun rapport werpen de studenten een frisse blik op het traject en analyseren ze enkele mogelijkheden waarbij de wijdere omgeving als uitgangspunt wordt genomen.

___________

Februari 2010

De weken voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering waren zeer bewogen.  De wethouder zond volgend op de raadscommissievergadering van 11 februari, en voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering op de 18de, deze brief aan de raadscommissie ESMV, waarin hij de fasering helder poogt uit te leggen. Wat ons betreft is deze brief in lijn met de plannen zoals die er lagen, maar conflicteert deze met de fasering zoals deze blijkt uit de Brief van het college van B&W aan de gemeenteraad van 17 februari 2010 voor de vergadering daags erna. Daar wordt een heldere knip tussen fase 1 en 2 gelegd op het punt ten zuiden van de kruising met de Middellandstraat.  De in de raad unaniem aangenomen  Motie Bruijn ligt in lijn met deze fasering en gaat uit van (de voorbereiding van) de realisatie van het gedeelte van het traject waaraan geen onomkeerbare consequenties kleven èn geeft opdracht tot onderzoek naar een verkeerskundige oplossing (sic!) voor de kruising Weena en Bentinckplein. Verder werd tijdens de vergadering op 18 februari een motie ingediend door de VVD, die het niet haalde.

___________

November 2009 (publiek pas bekend op 4 februari 2010):

Brief van wethouder Vervat aan de raadscommissie ESMV voor de commissievergadering van 11 februari 2010.

Uitwerkingsfase ‘Herinrichting ‘s-Gravendijkwal en Henegouwerlaan”.

Verkenning van de Burgervariant.

Analyse van de verkeerseffecten variant 2.1.

Verder werd er in november een planMER gepubliceerd van het project Rotterdam Central District.
Daar hebben wij op gereageerd middels deze brief, omdat belangrijke gevolgen van dat project voor de Henegouwerlaan onterecht niet inzichtelijk zijn gemaakt.

___________

April 2009 (publiek pas bekend in juli 2009):

Planstudie ‘Herinrichting ‘s-Gravendijkwal en Henegouwerlaan”.
In deze planstudie zijn twee hoofdvarianten (1 & 2) en hun twee subvarianten (1.1 resp. 2.1) verder uitgewerkt. Voor variant 2(.1) zijn 3 subvarianten (a,b,c) uitgewerkt voor de kruising Henegouwerlaan / Weena.

Voor de duidelijkheid: in variant 1 wordt de Middellandstraat niet ondertunneld, in variant 2 wèl.

Planstudie:
GDW Herinrichting s’Gravendijkwal-staand-090427light

Bijlagen:

De varianten in detail:
Variant 1 2008 A4 Hoogte
Variant 1.1 verdiept 2009 A4 hoogte
Variant 2 2008 A4 hoogte
Variant 2.1 verdiept 2009 A4 hoogte

Detaillering van de varianten voor de Henegouwerlaan: dit zijn dus subvarianten van Variant 2 en 2.1:
WeenaKruising_Aansluiting 2a
WeenaKruising_Aansluiting 2b
WeenaKruising_Aansluiting 2c

NOx-emissieberekeningen volgens dS+V:
NOx_fig Variant 1
NOx_fig Variant 2
NOx_fig Variant 11 en 21

Geluidsberekeningen volgens dS+V:
Geluid_20090226-Huidige situatie
Geluid_20090226-Autonoom
Geluid_20090226-Variant 1
Geluid_20090226-Variant 1.1
Geluid_20090226-Variant 2
Geluid_20090226-Variant 2.1

___________

Juli 2008:

Rapportage  “Naar een beter stadsklimaat voor de ‘s-Gravendijkwal / Henegouwerlaan, een verkenning naar de mogelijkheden voor overkapping en ondertunneling, juli 2008”. In deze rapportage zijn de varianten en mogelijkheden voor overkapping en ondertunneling onderzocht, uitgewerkt en met elkaar vergeleken.

De rapportage geeft een eerste antwoord op de twee moties zoals deze in de gemeenteraadvergadering van 29 november 2007 zijn aangenomen. Zie hieronder link naar de aanbiedingsbrief van B&W bij deze rapportage:

08gr2289briefbwinzakerapportagestadsklimaat1

En het rapport zelf, een verkenning naar de mogelijkheden voor overkapping en ondertunneling:
08gr2289verkenningnaarondertunnelinga

___________

Stadsvisie 2030 en Verkeersplan Binnenstad

Aan de basis van veel grote werken in Rotterdam ligt de Stadsvisie 2030. Hierin staan de belangrijkste uitgangspunten en ambities van de gemeente Rotterdam op dat gebied verwoord.

De consequenties voor het verkeer van die ambities en de maatregelen die genomen moeten worden ter oplossing van knelpunten die die ambitie in de weg staan, hebben hun weg gekregen in het Verkeersplan Binnenstad `Citylounge Bereikt´. Hierin wordt onder meer verwezen naar het Herinrichtingsproject ´s-Gravendijkwal/Henegouwerlaan en het project ‘Statentunnel’.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s