Tagarchief: Motie

Posters aan de Henegouwerlaan

Alle Posters Hela!

Alle Posters Hela!

Met bovenstaande posters vragen wij, Hela!, aandacht voor de plannen met de Henegouwerlaan en ‘s-Gravendijkwal van de gemeente Rotterdam. De voorkeursvariant van het college heeft allerhande nadelige gevolgen voor de Henegouwerlaan, terwijl verbetering van het leefklimaat juist de inzet was van de twee moties (de algemene en Pastors/Harreman) in de gemeenteraad destijds.
Inmiddels heeft de  Bewonersgroep Beukelsdijk, Stichting Goed Wonen G.W. Burgerplein en Straatgroep Essenburgsingel samen met Hela! een ‘Optimale variant‘ bedacht,  die niet eerder is onderzocht en die uitgaat van ondertunneling van de Middellandstraat. In de raadscommissievergadering van 15 oktober heeft de wethouder aangegeven de Optimale variant te zullen laten onderzoeken door dS+V.
Hela! blijft op het standpunt dat de huidige voorkeursvariant niet beantwoordt aan de motie èn dat er betere alternatieven zijn die tevens toekomstvast zijn. De gepresenteerde  ‘Optimale variant‘ is een dergelijk alternatief.
Advertentie