Tagarchief: OPENBARE overlegvergadering

Commissie voor Economie, Sociale Zaken, Haven, Milieu en Vervoer. Conceptverslag van de OPENBARE overlegvergadering op donderdag 2 oktober 2008.

6. Stand van zaken ’s-Gravendijkwal
Wethouder Baljeu vraagt naar de visie van de commissie op de lange termijn variant en naar de mening van de commissie om te wachten met de aanpak van de ventwegen tot er meer duidelijkheid is over de keuze tussen de varianten.

De heer Sonneveld spreekt ook namens de heer Harreman. Hij is zeer tevreden over het voorliggende materiaal en spreekt voorkeur uit voor variant 2.

De heer Van Tijn zegt dat nagedacht moet worden over de vraag welke voorzieningen getroffen moeten worden voor het huidige overlastniveau, terwijl we weten dat de technologische voortgang maakt dat we bepaalde voorzieningen over tien jaar niet meer nodig hebben. Die keuzes moeten nú gemaakt worden.

Mevrouw Belhaj stemt in met het voorliggende plan. Zij vraagt zich af in hoeverre nu al een schifting moet worden gemaakt tussen de twee varianten.

Ook mevrouw Hagenaars vindt dat gemeente en bewoners op de goede weg zijn. Zij verzoekt de wethouder de aandachtspunten zoals verwoord in de brief van BOOG te betrekken bij de verdere uitwerking van de plannen.

De heer De Bel stemt in met de verdere uitwerking van de twee varianten en om in een later stadium een keuze te maken. Voorts verzoekt hij de mogelijkheden voor ondertunneling van het doorgaand verkeer op de Rochussenstraat parallel aan de metrobuis te bekijken.

In reactie op dit verzoek zegt wethouder Baljeu dat zij hier nog eens naar zal kijken. Voorts zegt zij dat beide varianten nader worden uitgewerkt zodat een goede afweging kan worden gemaakt. In een vervolgnotitie zal zij ook ingaan op de afwegingen ten aanzien van het milieu. Tenslotte zegt zij de punten uit de brief van BOOG mee te nemen.

Tenslotte stemt de commissie in met het wachten met de aanpak van de ventwegen.

Advertentie